En ressourceside om konsekvenspædagogik

En konsekvens er det samme som en følgevirkning. Noget, der sker som en naturlig følge af en handling.

Næsten alle handlinger har konsekvenser, men en del unge er ikke i stand til at overskue konsekvenserne af deres handlinger. Nogle handlinger kan være ødelæggende for de unge selv, og nogle kan være ødelæggende for omverdenen.

Mange unge ville handle anderledes, hvis de kunne overskue konsekvenserne af deres handlinger, og hvis de vidste, hvordan de ellers kunne handle.

Dét er kernen i konsekvenspædagogik.

Den bygger på den opfattelse, at et hvert menneske har frihed til at vælge sine handlinger, og derfor er det pædagogikkens væsentligste opgave at skabe social læring og dermed forståelse for, hvordan vores handlinger spiller sammen med vores omverden og de gældende sociale normer.

Forstår vi det, har vi mulighed for på et bevidst  grundlag at vælge retning i vores liv.

En almindelig misforståelse i forbindelse med konsekvenspædagogikken er, at der er tale om en straffende og autoritær pædagogik. Men det er forkert. En konsekvens er ikke det samme som en straf. Konsekvensen er værdineutral. Den kan være positiv, eller den kan være negativ. Det vigtige er, at konsekvensen er en logisk følgevirkning af en handling, og i konsekvenspædagogikkens optik skal den altid være kendt på forhånd.

Konsekvenspædagogikken har givet markant positive resultater, når det handler om at fastholde udsatte unge i at gennemføre en uddannelse og opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Pædagogikken er baseret på eksistensfilosofi. Dens holdning og menneskesyn er, at det enkelte menneske udvikler sig socialt gennem samspillet med andre, og dermed gennem pædagogiske processer, hvor der findes sociale normer og regler, som gælder for alle.

TAMU, hvor konsekvenspædagogikken er udviklet gennem 40 år, er en uddannelse, der lægger lige stor vægt på faglig og social læring.