Bøger

Jens Bay har beskrevet sin pædagogiske tænkning i to bøger: “På vej mod konsekvenspædagogik” (1982) og “Konsekvenspædagogik” (2005). Derudover har TAMU udgivet hans pædagogiske undervisningsmateriale i metodehæfter, der også kan købes her på siden.

Mens “På vej mod konsekvenspædagogik” i høj grad var et opgør med den pædagogiske diskurs fra 1970’erne og et bud på en ny pædagogisk retning i arbejdet med vanskeligt stillede unge, så tog Jens Bay med “Konsekvenspædagogik” et skridt videre og beskrev, med baggrund i sine 30 år som forstander, tankesættet og metoderne som konsekvenspædagogikken benytter sig af i arbejdet med at opbygge social handlingskompetence hos udsatte unge.  Læs et uddrag fra bogen

“Konsekvenspædagogik” koster 300 kroner og kan købes ved henvendelse til TAMU

forside bog

Pædagogisk undervisningsmateriale

I metodehæftet “Den Vejledende Samtale” har Jens Bay beskrevet begrebet vejledning i et konsekvenspædagogisk perspektiv. Studier i forskningen og vejledningslitteraturen viser, at der findes mange forskellige opfattelser og holdninger til vejledningsbegrebet. Fortolkningen af begrebet er stærkt præget af den enkelte vejleders menneskeopfattelse og samfundssyn. Hæftet beskriver grænser og metoder for den vejledning, der skal benyttes i arbejdet med social læring, som understøtning for den faglige læring i en konsekvenspædagogisk tilgang. Hæftet kan bruges som inspiration for skoler og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med pædagogisk vejledning,

Beskrivelsen af “Den Vejledende Samtale” skal også ses i sammenhæng med metodehæftet “Bemærkninger til pædagogiske metoder som kan danne grundlaget for social læring”, som konkret beskriver og begrunder hvordan de konsekvenspædagogiske metoder er tænkt, uafhængig af den pædagogiske aktivitets formål, mål og målgruppe, men hvor genstandsområdet er den sociale læring. Beskrivelserne og uddybningen af metoderne konkretiseres og eksemplificeres i relation til 6 elevbilleder som alle kan genkende. Skriftet er som en følge heraf en praktisk vejledning til alle der arbejder med konsekvenspædagogik.

Metodehæfterne er på 64 sider og koster 100 kroner pr. stk. De kan købes ved henvendelse på mail til TAMU

metode forside

samtale forside
En akademisk afhandling om konsekvenspædagogik

Sonja Kurten-Vartio : TAMU – En Annorlunda Skola. En akademisk afhandling om konsekvenspædagogik af seniorlektor Sonja Kurten Vartio, Universitet i Åbo, Finland, 2005. Forfatteren har gennem flere år arbejdet med undervisning af ledere indenfor socialsektoren  og har som tidligere fængselsleder arbejdet med rehabilitering af unge, der svarer til målgruppen i TAMU, hvor konsekvenspædagogikken er udviklet.  Hele bogen er tilgængelig gratis som PDF

sonja forside

Om pædagogikkens menneskesyn

Yngve Hammerlin og Egil Larsen gennemgår i denne bog menneskesynet i forskellige teorier indefor psykologi, sociologi, filosofi og pædagogik. Her kan du læse deres gennemgang af konsekvenspædagogikkens menneskesyn

[Untitled]001

I et afsnit af bogen ‘En fortælling om AMU – Arbejdsmarkedsuddannelserne i en verden af forandring’ af Villy Hovard Pedersen, Susanne Andresen og Morten Lassen beskrives det, hvilken rolle konsekvenspædagogik har spillet ift. fagligt funderet uddannelse af udsatte unge. Læs uddrag her.

[Untitled]