Om Jens Bay

Den konsekvenspædagogiske tænkning og metode er grundlagt af Jens Bay (1940-2013) og udviklet gennem hans arbejde som forstander på TAMU gennem 40 år.

Med en uddannelsesbaggrund som journalist samt cand. phil. med speciale i europæisk filosofi blev han i 1974 ansat som leder på det daværende Kofoeds Træningsskole (senere TAMU) og påbegyndte udviklingen af pædagogikken, der gjorde op med datidens behandlings-tænkning og i stedet fokuserede på uddannelse og sociale kompetencer.

Jens BayDen grundlæggende tanke var, at hvis pædagogikken opstiller tydelige sociale normer samt fokuserer på elevernes handlinger og deres konsekvenser – fremfor motiver og årsagsforklaringer – vil der opstå reelle udviklingsmuligheder for eleverne, fordi de ser, at de som frie og ansvarlige individer har mulighed for at fravælge destruktive handlinger og tilvælge konstruktive.

Pædagogikken er inspireret af humanistisk og eksistentiel filosofi.

Jens Bay har foruden sit virke på TAMU skrevet bøger og rådgivet uddannelsesinstitutioner i de øvrige nordiske lande om arbejdet med konsekvenspædagogik. Det nordiske samarbejde er til dels foregået gennem Konsekvenspædagogisk Forum, der har deltagere fra Norge, Sverige og Finland.  Jens Bay har også arbejdet med etablering af institutioner i Grønland. Og han var medlem af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet, der blev nedsat af regeringen og i 2009 kom med indstilling til en fremtidig politik på området.